MEME HASTALIKLARI KİTABI

 • Meme Sarkomları (Güven ATASOY) – MEME HASTALIKLARI KİTABI. Sayfa 717-727. Editör: Gürcan Ünal, Hilal Ünal. 2001 Nobel Kitabevi
 • Meme Başı Akıntıları (Güven ATASOY) – MEME HASTALIKLARI KİTABI. Sayfa 49-59. Editör: Gürcan Ünal, Hilal Ünal. 2001 Nobel Kitabevi

2. ULUDAĞ ONKOLOJI SEMPOZYUMU (1-3 KASIM 1997, Bursa)

 • Bilateral meme kanserleri (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ)

V. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (7-10 NISAN 1999, Istanbul)

 • Bursa’da 18 yaş ve üzeri kadınların kanser ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları (Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ)
 • Bilateral meme kanserleri – Update (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ)
 • Meme kanserli olgularımızın analizi (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL)
 • Multidisipliner özel meme merkezi (Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Ceyhun İRGİL)
 • Metastatik meme kanseri tedavisinde Vinorelbine – Epirubicine kemoterapisinin etkinliği (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL)
 • Palpabl meme karsinomlarının tanısında core biyopsi ve ince iğne aspirasyon sitolojisi (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK, Yüksel OKUMUŞ)
 • Lokal ileri meme kanseri olgularına yaklaşımımız – Panel (Güven ATASOY)
 • Meme kisthidatiği (Dilek BİTİK, Yüksel OKUMUŞ, Güven ATASOY)
 • İntraduktal papillomatozis olgusunda multisentrik insitu intraduktal karsinom (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Ümit KOÇAK)

1. ULUSAL TİROİD CERRAHİSİ KONGRESİ (6-9 EKIM 1999, Istanbul)

 • Tiroidektomi uyguladığımız olguların analizi (Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL)
 • Tiroidit hastalarımızın retrospektif analizi (Tayanç ÖNCEL, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY)

IV. WORLD CONGRESS ON ADVANCES IN ONCOLOGY (7-9 EKİM 1999, Atina)

 • The evaluation of breast cancer cases at Oncology Hospital of Bursa (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL)
 • The effectiveness of Vinorelbine – Epirubicine chemotherapy in the treatment of metastatic breast cancer (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL)

4. ULUSAL ENDOSKOPİK – LAPAROSKOPİK CERRAHİ KONGRESİ (4-6 Nisan 2000, İstanbul)

 • Laparoskopik kolesistektomide 4. giriş terkedilebilir mi? (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL)

EUROSURGERY 2000 (20-24 Haziran 2000, İstanbul)

 • Review of 26 bilateral breast cancer cases (Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL)

VI. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (22-23 Eylül 2001, İstanbul)

 • KONGRE EN İYİ ÇALIŞMA ÖDÜLÜ: Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK, Şahsine TOLUNAY)
 • KONGRE EN İYİ ÇALIŞMA ÖZEL ÖDÜLÜ: Meme kanseri izleminde bilgisayar kullanımı (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK)
 • Dev meme tümörü (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK)
 • Memede yabancı cisim (Ceyhun İRGİL, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ)
 • Juvenil meme hipertrofisi (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Ahmet AYTEKİN, Sibel BAYER)
 • Memede primer liposarkom (Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL)
 • Erkeklerde meme kanseri (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Günay TANLAK, İbrahim YILDIRIM)
 • Periareolar ve subareolar operasyonlarda meme başı fiksasyonu tekniği (Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL)
 • 37 Bilateral meme kanseri değerlendirmesi (Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK)
 • Meme kanserli olgularımızın genel değerlendirmesi (672 olgu) (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK)
 • Ailesel meme kanseri (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Taner DURAK)
 • Meme kanserli olgularımızda epidemiyolojik verilerin analizi (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ)
 • Non-palpabl meme lezyonlarında tel işaretleme ile biyopsi sonuçlarımız (Nuray İPEK, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK)
 • Meme kanserinde yeni tümör belirleyici: Sitokeratin 18 (Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Erhan SALANTUR, Melahat DİRİCAN)
 • İntraduktal papillomlar (Erol AKSAZ, Nuray İPEK, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Ceyhun İRGİL, Dilek BİTİK)
 • Benign meme kistlerinde etil alkol ile skleroterapi (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Nuray İPEK)

1st CONGRESS OF THE WORLD SOCIETY FOR BREAST HEALTH (24-26 Eylül 2001, İstanbul)

 • Is age a prognostic factor for breast cancer (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Ceyhun İRGİL, Nuray İPEK, Emel İRGİL)
 • Nipple discharge (Ceyhun İRGİL, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Nuray İPEK, Dilek BİTİK, Sibel BAYER)

VII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (16-19 Ekim 2003, Antalya)

 • Tamoksifen verilen meme kanserli 453 olguda endometrial değişiklikler ve alternatif hormonoterapi sonuçları (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • Memede iğsi hücreli hemanjioendotelioma (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • 350 core biyopsi ve iiab olgusunun değerlendirmesi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • Tel işaretleme biyopsi sonuçlarımız (Nuray İPEK, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)
 • Primer mastaljilerde tedavi yaklaşımlarımız ve sonuçları (Tayanç ÖNCEL, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Turay YAZICI)

MEME SAĞLIĞI DERGİSİ 2005. Cilt 1-1. s:18-21

 • Core biyopsi açık biyopsilerin yerini alabilir mi? (Prospektif 350 core biyopsi olgusunun İİAB ve açık biyopsilerle karşılaştırılması). AKSAZ E, ÖNCEL T, ATASOY G, İrgil C, YAZICI T, İpek N, Bitik D, Tolunay Ş.

VIII. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (21-24 Eylül 2005, İstanbul)

 • Genç meme kanseri olgularımız. (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)
 • Meme kanserli olgularımızın analizi (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Nuray İpek, Dilek Bitik)
 • Memede sistosarkoma filloides (Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Bülent Orhan)
 • Memede karsinosarkom (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent Orhan, Sibel Bayer)
 • Meme kanseri hastalarında ikinci primer tümör (Turay YAZICI, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Bülent ORHAN)
 • Memenin papiller karsinomları (Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Bülent Orhan, Arzu Salan)
 • Meme kanserli hastalarda sürrenal fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve kontrol grubu ile karşılaştırılması (Bülent ORHAN, Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI)

IX. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ (5-9 Eylül 2007, Ankara)

 • Meme Lezyonlarının Tanısında İnce İğne ve Core Biyopsi Kombinasyonu (Erol AKSAZ, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Turay YAZICI, Dilek BİTİK, İpek N, Emine YETGİN)
 • Genç Meme Kanserlerinde Prognoz (Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL,  Güven ATASOY, Turay YAZICI, Adil AYDEMİR, Dilek BİTİK, İpek N, Emine YETGİN, Yıldırım İ, Demiray M)
 • Meme Koruyucu Cerrahi Olgularımız (Erol AKSAZ, Turay YAZICI, Tayanç ÖNCEL,  Güven ATASOY, Adil AYDEMİR)
 • Neoadjuvan Kemoterapi Sonrası Aksiller Diseksiyon Sonuçları (Erol AKSAZ, Turay YAZICI, Tayanç ÖNCEL,  Güven ATASOY, Adil AYDEMİR, Sibel BAYER)
 • Meme Küçültme Ameliyatları Sonuçlarımız (Turay YAZICI, Güven ATASOY, Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Dilek BİTİK, Sibel BAYER)
 • Kadın Sağlık Personelinin Meme Koruyucu Cerrahiye Yaklaşımı (Erol AKSAZ, Adil AYDEMİR, Turay YAZICI, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL)
 • LH-RH Analogu İle Tamoksifen Kombine Hormonoterapi Sonuçları (Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Turay YAZICI, Adil AYDEMİR, Demiray M)
 • Meme Tüberkülozu (Adil AYDEMİR, Erol AKSAZ, Turay YAZICI, Güven ATASOY, Tayanç ÖNCEL, Dilek BİTİK)
 • Memenin Lobüler Kanserinin Uterus Metastazı (Dilek BİTİK, Kartal S, Güven ATASOY, Erol AKSAZ)
 • Erkekte Paget Meme Kanseri (Erol AKSAZ, Tayanç ÖNCEL, Güven ATASOY, Turay YAZICI, Adil AYDEMİR, Dilek BİTİK, Emine YETGİN)