Safra kesesi taşı nedir? Safra kesesinin iyi işlev görmemesi durumunda içinde normalde eriyik halde bulunan, kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması sonucu ortaya çıkan yapılardır. Safra taşları neden oluşur? Safra içerisindeki maddeler belli bir oranda bulunur ve bu denge onların eriyik şeklinde kalmasını sağlar. Safra kesesi safrayı konsantre ederken bu oranların bozulması halinde, veya safra kesesinin…

Ⓒ Website designed by Güven ATASOY