“EV KAZALARI” başlıklı söyleşi

“MEME KİTLELERİ VE MEME KANSERİ” başlıklı söyleşi

“MEME KANSERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM” başlıklı söyleşi

“KANSER” başlıklı söyleşi

“TİROİD KANSERLERİ” başlıklı söyleşi

“MEME KANSERİ” başlıklı söyleşi

“MEME KİTLELERİ” başlıklı söyleşi

“GUATR” başlıklı söyleşi

“MEME HASTALIKLARI Spot”

“SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ” başlıklı söyleşi

“MEME KANSERİ’NDE ERKEN TEŞHİS” başlıklı söyleşi

“TİROİD HASTALIKLARI” başlıklı söyleşi

“MEME KANSERİ” spot bilgiler