KANSER İLE İLGİLİ HER ŞEY

Kanser hastalığı, Dünya’da ve ülkemizde kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada görülen ölüm sebebidir. Kanser hastalığı, ikinci

Kanser

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI (GÖRH)

Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), mide asidinin yemek borusuna (özofagus) kaçması sonucu oluşan sorunları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Cerrahİ Hastalıklar

HEMOROİD (BASUR) HASTALIĞI NEDİR VE TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Normalde insanlarda kalın barsağın dışarı açılan en son kısmında süngersi yapıda damar ağları mevcuttur. Anüs (makat) ve rektumda (kalın

Cerrahİ Hastalıklar

BİYOPSİ NEDİR? CERRAHİDE BİYOPSİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Vücudun herhangi bir yerinden tanı koymak için mikroskop altında incelemek ve/veya çeşitli testler yapmak amacıyla hücre veya doku

Cerrahİ Hastalıklar

MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER – ONKOPLASTİK CERRAHİ

Meme Kanseri Cerrahisinin Gelişimi Günümüzde meme kanseri tedavisinde birinci seçenek cerrahidir. Ancak ilk olarak 1882 yılında William Stewart

Cerrahİ Hastalıklar

MEME KANSERLİ KADINLAR İÇİN DESTEKLEYİCİ GİRİŞİMLER

Kanser ve tedavisi birçok psikososyal sorunu beraberinde getirdiğinden hasta ve aileleri için çeşitli destekleyici girişimlerin geliştirilmesine neden olmuştur.

Kanser

MEME KANSERİNDE PSİKOSOSYAL SORUNLAR

Meme kanseri tanısı, kadınlar arasında en çok görülen kanser olma özelliği ile, fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi anlamda

Kanser

PSİKOLOJİK VE SOSYAL AÇIDAN KANSER HASTALIĞI

Günlük yaşantının içerisinde “kanser” kelimesi bile başlı başına olumsuzlukları çağrıştırır. Kanser tanısı olasılığı olan ya da tanısı alan

Kanser

KANSER TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Kısaca hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve vücuda yayılması olarak tanımlanan kanser hastalığının hemen hemen her organda görülebildiği bilinmektedir.

Kanser

ÖZOFAGUS (YEMEK BORUSU) KANSERLERİ

Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6. sırada yer almaktadır ve sıklığı 6.4/100.000 olarak bildirilmektedir. Tüm kanserlerin

Cerrahİ Hastalıklar

TİROİD BEZİ VE FONKSİYONLARI

Tiroid bezi, boynumuzda adem elması denen kıkırdağın hemen altında ve soluk borusu önünde bulunur. Kelebek şeklindedir. Şeklinden dolayı

Cerrahİ Hastalıklar

GUATR

Guatr hastalığı, boynun ön kısmında iki taraflı olarak yer alan tiroid (kalkan) bezinin iltihap ve tümöre bağlı olmaksızın

Cerrahİ Hastalıklar

İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR

Ne yazık ki, kanserli hastaların bir bölümünde tedaviye cevap vermeyen, ilerlemiş ve birçok organa yayılmış kanser hastalığı mevcuttur.

Kanser

MEME KİTLELERİ VE FİBROKİSTİK HASTALIK

Bilindiği üzere meme, süt bezleri ve süt kanallarından oluşan ve asıl görevi doğum sonrası bebeği beslemek olan bir

Cerrahİ Hastalıklar

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ

Amerikan Kanser Birliği tarafından, kendine kendine meme muayenesine başlama yaşı 20 olarak tavsiye edilmektedir. Doktor tarafından yapılan periyodik

Meme Hastalıkları